ЗВІТ

про проведення Всеукраїнської науково- практичної конференції присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету

«Актуальні питання сучасного акушерства і гінекології»

29-30 березня 2012 року

29-30 березня 2012 року в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасного акушерства і гінекології».

Роботу конференції очолив Ректор Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, член-кореспондент НАМН України, пофесор Леонід Якимович Ковальчук, який відкрив пленарне засідання.

Від Головного управління охорони здоров'я Тернопільської області учасників конференції привітала перший заступник начальника управління Чайківська Л.З., від міського управління – начальник відділу охорони здоров'я м. Тернополя Левчук Р.Д.

Напрямки роботи конференції на пленарному засіданні визначили віце-президент асоціації акушерів-гінекологів України, член-кореспондент НАНУ, професор Маркін Л.Б., почесний президент асоціації акушерів-гінекологів України, член-кореспондент НАНУ, професор Венцківський Б.М., заступник директора з наукової роботи ДУ "ІПАГ АМН України", керівник акушерсько-гінекологічних клінік інституту, професор Подольський В.В. та співголови конференції – завідувач кафедри акушерства і гінекології ФПО, професор Бойчук А.В. і завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2, професор Геряк С.М.

У конференції взяли участь 320 делегатів із Києва, Дніпропетровська, Харкова, Одеси, Львова, Чернівці, Івано-Франківська, Вінниці, Кіровограду, Донецька, Дніпропетровська, Луцька, Рівного представники медичних наукових видань, організатори охорони здоров’я, практичні лікарі.

 

Із них 25 професорів, 6 обласних позаштатних спеціалістів, понад 50 завідувачів відділень анестезіології та інтенсивної терапії. Вперше у безперервному режимі було проведено телемости з Рівне, Дніпропетровськом та Харковим, на яких проводили активну дискусіюміж аудиторіями протягом понад 6 годин. У телемостах додатково взяли участь понад 180 учасників. Це дозволило розширити аудиторію спілкування під час проведення конференції.

За період роботи конференції на 2 пленарних, 4 секційних засіданнях було заслухано і обговорено 79 доповідей і повідомлень, які стосуються різних аспектів  та напрямків роботи акушерської та гінекологічної служби  в Україні.

Піднімались найважливіші проблеми акушерсько-гінекологічної допомоги сьогодні, а саме:

- Основні перспективи розвитку акушерсько-гінекологічної служби на Україні

- Шляхи зниження материнської смертності в Україні

- Хронічні запальні захворювання статевих органів як причина розвитку перинатальних порушень у жінок фертильного віку

- Прееклампсія: вирішені і невирішені проблеми

- Диференційована акушерська тактика при 40 тижневому терміні вагітності

- Гормональна діагностика патології вагітності

- Патогенетичне лікування загрози передчасних пологів

- Анемічний синдром у вагітних

- Профілактика та лікування масивних пуерперальних кровотеч

- Сучасні підходи до діагностики та лікування папілома вірусної інфекції під час вагітності

- Сучасні можливості медицини плода

- Особливості ведення пологів при багатоплідній вагітності

- Кесарів розтин у розроджені жінок з різним інтергенетичним інтервалом

- Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних з не виношуванням

- Сучасні аспекти діагностики та лікуванн порушення серцевого ритму у плода

- Адапційні зміни в плодово-материнському комплексі при пре еклампсії

- Дородова підготовка жінок з TORCH-інфекціями

- Сучасні підходи до лікування грибково-бактеріальних захворювань в акушерстві

- Сучасні погляди на діагностику і лікування внутрішньоутробних інфекцій плода

- Сучасні погляди на діагностику і лікування безпліддя

 

За результатами конференції було прийнято резолюцію щодо підвищення рівня  діагностичних та лікувальних методів терапії у акушерсько-гінекологічних клініках України.

Матеріали конференції опубліковані у Всеукраїнському науково- практичному журналі «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології » № 1, № 2 2012 р.