Міністерство охорони здоров'я України

Асоціація акушерів-гінекологів України

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації

 

 

ЗАПРОШЕННЯ

Всеукраїнська  науково-практична конференція

присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету

“Актуальні питання акушерства - гінекології ”

29-30 березня 2012 року

 

 

Вельмишановні колеги!

 

Маємо честь запросити Вас взяти

участь в роботі науково-практичної конференції “Актуальні питання акушерства - гінекології ”, яка відбудеться       29-30 березня  2012 р.

Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі медичного університету, спеціально створеному для проведення наукових форумів, у лісовій зоні поблизу Тернополя. Конгрес-центр забезпечений усім необхідним для проведення наукових засідань, творчих зустрічей і дозвілля.

У час, відведений для відпочинку, Ви зможете ознайомитись з відомими духовними, історичними та природними куточками Тернопілля.

 

Наукова програма конференції :

 

·         Патологія вагітності, пологів і захворювання післяпологового періоду

·         Малоінвазивна хірургія в акушерсько-гінекологічній практиці

·         Антибактеріальна терапія в акушерстві та гінекології

·         Проблеми репродуктивного здоров’я

·         Корекція ендокринних порушень при вагітності та гінекологічній патології

 

 

     29.03.12.-  пленарні, секційні засідання    конференції.

     30.03.12-екскурсія в Почаївську Лавру,

     31.03.12- екскурсія замки Тернопілля, Львівщини

.

З найкращими побажаннями, оргкомітет

 

 

Правила оформлення статей:

Поштою на адресу майдан Волі, 1, м. Тернопіль “Відділ організації наукових форумів” висилати статті, що повинні супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендаціями до друку, висновком експертної комісії, підписами наукового керівника, або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів з зазначенням, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва. Копію статті надсилати за E-mail: appag@ mail.ru

Структура статті

1.        У заголовку статті зазначають № УДК, ініціали та прізвища авторів, назву статті, назва установи з якої виходить робота українською та англійською мовою.

2.        На окремій сторінці повинен бути надрукований реферат (резюме) обсягом 20-25 рядків українською, російською та англійською мовами.

3.        Ключові слова українською, російською та англійською мовами.

4.        Текст статті: вступ, матеріали та методи, результати дослідження та їх обговорення, висновки, перспективи подальших досліджень, список літератури,оформлений за вимогами Держстандарту.

5.        До друку приймаються статті українською мовою обсягом 5-6 сторінок  (28-30 рядків на сторінці, розмір шрифта – 12; інтервал – 2,0; поля – 2,0 см). Текст роботи друкувати на паперовому носії формату А4 у 2 примірниках.

6.        У тексті статті при посиланні на публікацію необхідно вказати номер у порядку згадування (а не за алфавітом).

7.        Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії, таблиці) надсилати у 2-х примірниках. Розміри фотографій – 13х18, 9х12, 6х9 см. На звороті кожної ілюстрації потрібно вказати номер, прізвища авторів і відмітки “верх”, “низ”.

8.        Матеріал також обов’язково подається в електронному

       варіанті на СDR диску за стандартом IBM в редакторі

       Word версії 6,0 і вище, присилати статті по E-mail:     appag@ mail.ru

 

9.        До статті додається список літератури, надрукований на окремому аркуші через 2 інтервали. Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті, незалежно від мови оригіналу.

10.     Редакція залишає за собою право виправляти термінологічні та стилістичні помилки, усувати зайві ілюстрації, скорочувати текст.

1.        Статті оформлені  без дотримання наведених правил не реєструються.

2.        Вартість публікації матеріалів в журналі “Актуальні питання педіатрії , акушерства та гінекології” у розмірі   35 грн. за сторінку. Журнал визнаний ВАК України як фахове видання.

 

Обов’язково вказати E-mail.-адресу для  зворотнього листування.

 

Інформація для учасників:

 Місце проведення конференції:

Конгрес-центр Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, який знаходиться за адресою: Навчально-оздоровчий комплекс “Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянський район, Тернопільська область

Офіційні мови конференції – українська, англійська.

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором.

 Оплата проживання і харчування  здійснюється за готівку.

Вартість проживання 200 грн.

Обов”язковою  умовою участі в конференції є оплата організаційного внеску –  100 грн (у т.ч. з ПДВ)

 

Кошти за публікацію просимо здійснювати до

15 січня на рахунок: поштовим переказом на  46018

м. Тернопіль, вул. Миру 8 кв. 4 Шадріна Валентина Семенівна

Матеріали публікації разом з реєстраційною картою, дискетою і квитанцією про оплату слід надсилати за адресою оргкомітету до 15 січня 2012 року.  Відповідальний секретар журналу “Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології” доц. Бегош Богдан Миколайович (80672632465)

Адреса оргкомітету:

Відділ організації наукових форумів

Тернопільський державний медичний університет

 ім. І.Я.Горбачевського

майдан Волі, 1 м. Тернопіль 46001

Контактні телефони  у Тернополі (факс):

(0352) 43-26-97 зав. кафедри акушерства і гінекології ФПО, проф., доктор мед. наук Бойчук Алла Володимирівна  (8-067- 3025808);

(0352) 25-46-16 зав. кафедри акушерства та гінекології №1 проф. доктор мед. наук Маланчук Лариса Михайлівна;

(0352) 52-38-81 зав. кафедри акушерства та гінекології №2 проф. доктор мед. наук  Геряк Світлана Миколаївна;

(0352) 26-32-34 – кафедра акушерства і гінекології ФПО, доц. Бегош Богдан Миколайович (80672632465);

(0352) 52-72-69 – Відділ організації наукових форумів  Волошин Володимир Дмитрович.

 

           Просимо за 1 міс. до початку конференції підтвердити свою участь у форумі, за 2 тижні до початку – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.

E-mail: appag@mail.ru

Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua

 

 

Анкета учасника

 

Назва доповіді ________________________________________________

 

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________

 

Місце роботи, посада ___________________________________________

 

Наук. ступінь, вчене звання ________________________________________

 

Форма участі в науковому форумі:

·         усна доповідь;

·         стендова доповідь;

·         тільки публікація;

·         вільний слухач

 

 

Замовлення готелю: так  ні          Організація зустрічі: так  ні

 

Для повідомлення

 

 

Дата                              Підпис