XVI МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ПРИСВЯЧЕНИЙ 55-РІЧЧЮ ДВНЗ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ"

 

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас 23-25 квітня 2012 року прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «XVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених», присвяченій 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Запрошуються студенти і молоді вчені (віком до 35 років).

Наукова програма конгресу включає в себе розгляд різноманітних питань у галузі  теоретичної, експериментальної  та практичної медицини. Його мета - об’єднати зусилля молоді для досягнення кращого суспільного здоров’я у світі.

Висловлюємо сподівання, що і наукова програма, і дозвілля всіх учасників  конгресу запам’ятаються  Вам надовго.

Чекаємо зустрічі з Вами у Тернополі.

 

З найкращими побажаннями

 

Оргкомітет

 

 

 

 

Наукова програма

конгресу включає такі секції:

 


1.       Акушерство та гінекологія

2.       Біологія та мікробіологія

3.       Експериментальна медицина (нормальна та патологічна фізіології, біохімія, біофізика)

4.       Інфекційні хвороби, дерматологія, туберкульоз

5.       Клінічна імунологія та алергологія

6.       Клінічне медсестринство

7.       Морфологія в нормі та при патології

8.       Неврологія, психіатрія, психологія

9.       Онкологія

10.   Офтальмологія, ЛОР, стоматологія

11.   Педіатрія

12.   Проблема остеопорозу

13.   Профілактична медицина та організація охорони здоров’я, медична інформатика

14.   Терапія

15.   Фармакологія та фармація

16.   Хірургія

1.       Медицина катастроф


 


 

Інформаційний бюлетень:

Місце проведення конгресу:

м.Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського,

конгрес – центр “Червона Калина”

Час проведення конгресу: 23-25 квітня 2012 року.

Офіційні мови конгресу: українська, російська, англійська.

 

 

Вимоги до тез, доповідей і стендових робіт

Прохання до усіх учасників конгресу, які бажають подати свої матеріали до збірника, надіслати їх  до 10 березня 2012 року. При отриманні тез пізніше встановленого терміну (визначається за датою відправлення) роботи опубліковані не будуть.

Обсяг тез має бути в межах від 1700 до 2000 друкованих знаків, включаючи знаки пробілу, шрифт - Arial Cyr. Тези, обсяг яких не відповідає вказаному, опубліковані не будуть. Електронний варіант має  бути виконаний в текстовому редакторі МS Word формату rtf. При друкуванні тез доповідей необхідно дотримуватися певної структури  документа, яка наведена нижче:

- прізвища та імена авторів повністю, не скорочуючи;

- назва доповіді;

- кафедра;

- науковий керівник;

- назва навчального закладу, де виконувалася робота;

- місто, країна;

- короткий зміст доповіді (текст тез).

 

Приклад:

Дяківнич Олексій

РІВЕНЬ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ У ХВОРИХ НА ПЕРВИННУ ПОДАГРУ

Кафедра  терапії

Науковий керівник: д-р мед. наук, проф. Я.М. Марків

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського»

м. Тернопіль, Україна

До тез обов’язково додається направлення установи (дозвіл установи на подання до друку. Всі величини, подані в тезах,  мають бути оформлені згідно з стандартом СІ. Тези будуть опубліковані в авторському варіанті, правки редакцією вноситись не будуть.

 

За наявність орфографічних та стилістичних помилок оргкомітет відповідальності не несе.

                                  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Також потрібно заповнити реєстраційну  карту делегата притримуючись наступної схеми : ПІП, місце роботи (навчання), секція, форма участі (усна, стендова доповідь чи лише публікація), адреса, телефон, e-mail, бронювання готелю (так, ні);

Тези будуть надруковані лише після того, як оргкомітет отримає всі належні матеріали

 

Стендові доповіді повинні бути написані робочими мовами конгресу на листку ватману. Розмір стенда - ширина не більше 120 см і висота 150 см.

 

Доповідь

Регламент усної доповіді – до 10 хв.

Обговорення – до 5 хв.

Стендова доповідь з презентацією – до 3 хв.

Технічіні засоби: мультимедійний проектор

 

Матеріали надсилайте до 10 березня 2012 року

 

За додатковою інформацією звертайтеся з 1500 до 2100 (за київським часом).

Тел. +38-097-7526697

Лотоцька Світлана Вікторівна, Голова Ради СНТ

 

E-mail: sss_tsmu_ua@yahoo.com

Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua