Міністерство охорони здоров'я України

Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"

 

Всеукраїнська навчально-наукова конференція

присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету

 

«ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВМ(Ф)НЗ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ»

 

26-27 квітня 2012 року

 

м. Тернопіль

Вельмишановні колеги!

 

У відповідності до затвердженого Міністром охорони здоров’я України і Президентом НАМН України “Реєстром конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і пленумів, які проводитимуться у 2012 році”, маємо честь запросити Вас взяти участь у навчально-науковій конференції «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації», яка відбудеться 26-27 квітня 2012 року на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

З найкращими побажаннями -

оргкомітет

 

Програма конференції включає такі питання:

1. Нормативно-правове забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

2. Нові технології додипломного етапу практичної підготовки майбутніх лікарів (провізорів) на теоретичних кафедрах.

3. Нові технології додипломного етапу практичної підготовки майбутніх лікарів (провізорів) на клінічних кафедрах

4. Нові технології післядипломного етапу практичної підготовки лікарів (провізорів).

5. Проблеми формування світогляду майбутніх спеціалістів.

Матеріали конференції у вигляді ТЕЗ будуть опубліковані у збірнику робіт конференції.

Керівників ВМ(Ф)НЗ просимо надіслати матеріали у вигляді СТАТЕЙ, які будуть опубліковані у фаховому журналі “Медична освіта”.

 

-    При підготовці ТЕЗ просимо дотримуватися таких вимог:

 

1. Текст тез друкується з одного боку стандартного аркуша формату А4 через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці), з величиною шрифту 14 (загалом до 1800-1900 знаків з пробілами на сторінці), обсягом до 4-х сторінок у 2 примірниках.

2. Під текстом підписи авторів. Вказати науковий ступінь і вчене звання кожного автора, прізвище, ім’я, по батькові, адресу, телефон (бажано мобільний), E-mail (якщо є).

3. Матеріали обов'язково повинні бути поданими на компакт-диску (CD-R, CD-RW) в редакторі Word в форматі *.doc або *.rtf.

Послідовність написання тез:

- назва роботи (великими літерами);

- ініціали та прізвища авторів;

- повна назва установи;

- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- література.

 

Пропустивши кілька інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання доповідача, його поштову адресу, контактний телефон (за можливістю - E-mail).

Вартість ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ – 40 ГРН. за 1800 знаків з пробілами (1 стор.). Квитанцію про оплату надсилати разом з матеріалами.

 

 

-    При підготовці СТАТЕЙ

-      просимо дотримуватися таких вимог:

 

1. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку та підписом керівника установи й експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів. Окремо необхідно вказати науковий ступінь і вчене звання кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, адресу, телефон (бажано мобільний для оперативного контактування при потребі), адресу електронної пошти (якщо є).

2. Текст друкується з одного боку стандартного аркуша формату А4 через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці), з величиною шрифту 14 (загалом до 1800-1900 знаків з пробілами на сторінці), обсягом 4-8 сторінок у 2 примірниках.

3. Матеріали обов'язково повинні бути поданими на компакт-диску (CD-R, CD-RW) в редакторі Word. Рисунки – у форматах JPG, TIF.

Послідовність написання статті:

- УДК;

- назва роботи (великими літерами);

- ініціали та прізвища авторів;

- повна назва установи;

- назва статті англійською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою;

- резюме українською мовою (до 20 рядків), резюме англійською мовою (до 20 рядків);

- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- література (слова “вступ”, “основна частина”, “висновки” виділяти напівжирним шрифтом);

!!! Статті, оформлені без дотримання наведених правил зможуть бути надрукованими лише у збірнику матеріалів конференції! Детальніше про правила за посиланням: http://intranet.tdmu.edu.ua/sci_forum/2011/invitations/Vymogy/MedOsvita.doc

 

Пропустивши кілька інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання доповідача, його поштову адресу, контактний телефон (за можливістю – E-mail).

 

Вартість ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВОМУ ЖУРНАЛІ – 56,0 ГРН. за 1800 знаків з пробілами (1 стор.). Квитанцію про оплату надсилати разом з матеріалами.

 

 

Термін прийому робіт – до 23 березня 2012 року.

 

Кошти за публікацію просимо надіслати на рахунок: 31252273210444 в ГУДКСУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського",

з поміткою!!! за публікацію у конф. „Впровадження нових технологій за КМС...” 26-27/04/2012”

 

Окремою квитанцією!!! оплачується оргвнесок:

Рахунок: 31258277220445 в ГУДКСУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського",

 з поміткою!!! оргвнесок за участь у конф. „Впровадження нових технологій за КМС...” 26-27/04/2012”.

 

Вартість орг. внеску - 200 грн. Оргвнесок включає:

1) папку учасника (збірник матеріалів, програма конференції, сертифікат);

2) сніданок, брейк-кава, обід та вечеря (на перший день конференції) (оплата за дружню вечерю проводиться окремо);

3) поштові послуги на пересилку матеріалів конференції за відсутності автора.

 

Вартість проживання в готелі "Червона калина" – від 126 грн/добу (окремою квитанцією при попередній оплаті або "на місці")

 

При оплатах коштами організації просимо заздалегідь зв‘язатися з нами для оформлення договору та вчасних проплат.

 

Інформація для учасників:

Місце проведення конференції:

Конгрес-центр Тернопільського державного медичного університету імені І.Я Горбачевського, розташований за адресою: навчально-оздоровчий комплекс „Червона калина”, смт. Дружба, Теребовлянського району.

Контактні телефони, факс:

(0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів – доц. Волошин Володимир Дмитрович;

(0352) 25-49-02 – навчальний відділ;

Факс: (0352) 52-72-69.

E-mail: vonf_tdmu@ukr.net

 

Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua

Офіційні мови конференції – українська, англійська.

Доповідь:

- на пленарному засіданні – до 15 хв.

- на секційному засіданні – до 5 хв.

 

Адреса для листування:

Оргкомітет Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Впровадження нових технологій за КМС …», 26-27/04/12

відділ організації наукових форумів

Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського,

майдан Волі, 1,

м. Тернопіль, 46001, Україна