Міністерство охорони здоров'я України

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Головне управління охорони здоров’я

Тернопільської обласної державної адміністрації,

Тернопільська філія Асоціації анестезіологів України

 

 науково-практична конференція

присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету

 

ГАЛИЦЬКІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ

ЧИТАННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

 

10-11 травня 2012 року

 

 

 

м. Тернопіль

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у реґіонарній науково-практичній конференції з міжнародною участю “Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії”, яка відбудеться одночасно з міжрегіонарним засіданням товариства анестезіологів                       10-11 травня 2012 року на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

 

З повагою - організаційний комітет

 

Наукова програма конференції:

 

– Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії

– Інформаційні ресурси на службі охорони здоров’я.

 

Форми участі в конференції:                                                            

 

·                    усна доповідь

·                    стендова доповідь

·                    тільки публікація

·                    вільний слухач

 

 

 

 

Матеріали конференції будуть опублікувані у збірнику.

 

При підготовці матеріалів просимо

дотримуватися таких вимог:

 

1. До друку приймаються публікації, написані державною, російською, польською, англійською мовами і підписані авторами.

2. Обсяг публікації – 1-3 сторінки, на одній стороні аркуша форматом А4, шрифтом 14 пт через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці) (загалом до 1800 знаків з пробілами на сторінці).

3. Структура публікації: УДК, назва роботи великими літерами, прізвище та ініціали авторів, повна назва установи, текст.

4. При підготовці публікації коротко викласти постановку проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал, вказати висновки і перспективи.

5. Надсилати необхідно 2 примірники тез та електронний варіант на диску CD-R , збережений у форматі "*.doc" або "*.rtf".

 

N.B! На початку авторської довідки окремим рядочком потрібно зазначити вид презентації своєї роботи (тільки друк, друк та стендова презентація на конференції).

     Пропустивши кілька інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (бажано моб.) (за можливістю - E-mail).

Термін подачі робіт – до 1 квітня 2012 р.

Вартість публікації 35 грн. за 1800 знаків з пробілами!

Квитанцію про оплату надсилати разом з матеріалами.

У випадку відсутності автора на конференції збірник буде відісланий поштою накладним переказом при зверненні автора.

Кошти за публікацію та оргвнесок участі у конференції просимо надіслати до 1 травня 2011 р. на рахунок: № 26007194779 у ТОД «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 ЄДРПОУ 25935387

Отримувач: Асоціація молодих медиків Тернопілля  з поміткою: „оплата за публікацію у конф. Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії (11-12 .05. 2012)”

Оргвнесок можна оплатити безпосередньо при реєстрації або попередньо на вище означений рахунок з поміткоюоргвнесок на конф. Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії (11 .05. 2012)”


 

Інформація для учасників:

Місце проведення конференції:

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я Горбачевського, адреса: майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна

 

Контактні телефони, факс:

(0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів – доц. Володимир Дмитрович Волошин

Факс: (0352) 52-72-69

063 2661 806 – Олійник Олександр Валентинович, завідувач кафедри хірургії з анестезіологією № 2 ТДМУ

e-mail:  :  anestconf@rambler.ru

 

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська, польська.

 

Регламент доповідей:

- на пленарному засіданні  – до 15 хв.

- захист стендової доповіді – до 5 хв.

Адреса для листування:

Оргкомітет навчально-наукової конференції “Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» (11-12.05.2012)”,

відділ організації наукових форумів

ТДМУ імені І.Я. Горбачевського,

майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна

e-mail: :  anestconf@rambler.ru

 

 

Інформація для учасників:

Місце проведення конференції:

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я Горбачевського, адреса: майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна

 

Контактні телефони, факс:

(0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів – доц. Володимир Дмитрович Волошин

Факс: (0352) 52-72-69

063 2661 806 – Олійник Олександр Валентинович, завідувач кафедри хірургії з анестезіологією № 2 ТДМУ

e-mail:  :  anestconf@rambler.ru

 

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська, польська.

 

Регламент доповідей:

- на пленарному засіданні  – до 15 хв.

- захист стендової доповіді – до 5 хв.

Адреса для листування:

Оргкомітет навчально-наукової конференції “Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» (11-12.05.2012)”,

відділ організації наукових форумів

ТДМУ імені І.Я. Горбачевського,

майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна

e-mail: :  anestconf@rambler.ru