Міністерство охорони здоров'я України

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім І.Я. Горбачевського МОЗ України"

 

Науково-практична конференція

присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету

„МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ”

 

20-21 вересня 2012 року

 

 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції „Медико-соціальні проблеми педіатрії, акушерства та гінекології”, яка відбудеться 20-21 вересня 2012 року в м. Тернополі. Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі Тернопільського державного медичного  університету „Червона калина”, який спеціально створений для проведення наукових форумів у лісовій зоні поблизу Тернополя. У конгрес-центрі є всі умови для проведення наукових засідань, творчих зустрічей та дозвілля.

Оргкомітет

Науково-практичні напрямки роботи конференції:

 

Форми участі у конференції:

·         для фірм і організацій – проведення виставок сучасних засобів діагностики та лікування, зразків медичної та лабораторної техніки, демонстрація новітніх інформаційних технологій в медичній практиці.

Форми публікації:

При підготовці статті просимо дотримуватися таких вимог:

До друку приймаються статті українською мовою (28-30 рядків на сторінці, розмір шрифта – 14; інтервал – 2,0). Текст роботи друкувати на паперовому носії формату А4 у 2 примірниках та на дискеті 3,5” в редакторі Microsoft Word, рисунки у форматі JPG, TIF, CDR, обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 7-8 сторінок, короткі повідомлення та рецензії- 3-5 сторінок.

Статті треба писати за такою схемою: УДК, ініціали і прізвища авторів, назва статті, повна назва установи, резюме (20-25 рядків), ключові слова українською, російською, англійською мовами, вступ, матеріали та методи дослідження, результати досліджень та їх обговорення, висновки і перспективи подальших досліджень,  перелік використаної літератури в алфавітному порядку. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії) треба надсилати у двох примірниках. Таблиці мають мати короткі заголовки і власну нумерацію.

Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку та підписом керівника установи і експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під текстом статті обов'язкові підписи всіх авторів та наукового керівника роботи. Окремо необхідно вказати прізвище, ім’я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (за можливістюE-mail), з яким можна вести листування та переговори.

Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.  Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.

Вартість публікації  25 грн. за 1 сторінку. Друковані матеріали разом з  диском, квитанцією про оплату, авторською довідкою слід надсилати за адресою: Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, Майдан Волі,1, Тернопіль, 46001, Україна, відділ наукових форумів для  Щербатюк Н.Ю.

 Кошти за публікацію просимо перерахувати  на рахунок:

р/р № 31252273210444

в ГУДКСУ в Тернопільській обл.

МФО 838012, код  02010830

Одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського" з поміткою: Оплата публікації на конференцію “Медико-соціальні проблеми педіатрії, акушерства та гінекології” в журналі «Вісник наукових досліджень»

 

 

 

 

     Анкету учасника з вказанням технічних засобів, необхідних для усної доповіді, а такожумови участі у конференції (бронювання номера, тільки виступ чи публікація) слід надсилати до 20.08.2012 року на адресу оргкомітету:

Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001,  Кафедра педіатрії з дитячою хірургією №1 Доц. Щерба-тюк Н.Ю. (контактний телефон 80677674844)

         Офіційне підтвердження про Вашу участь в роботі конференції, публікацію наукових матеріалів та відомості про організацію конференції буде надіслано Вам до 05.09.2012 року  в інформаційному повідомленні № 2. Запрошення на конференцію можна знайти в інтернеті за адресою: http://intranet.tdmu.edu.ua/sci_forum/2012/Запр/ЗАПР_09_20.htm

 

 

Подпись: Заявка на участь у науково-практичній конференції „Медико-соціальні проблеми педіатрії, акушерства та гінекології”
Прошу зареєструвати мене як учасника конференції
Прізвище__________________________ ім′я______________________________по батькові________________________
Наук. ступінь_________________________
Вчене звання_________________________
Місце роботи ________________________
_____________________________________
посада ______________________________
спеціальність_________________________
Адреса для листування:
поштовий індекс ______________________
область ______________________________
місто ________________________________
вулиця ______________________________
номер будинку та квартири _____________
контактний телефон (код) ______________
_____________________________________
e-mail: ______________________________
Форма участі у науковій конференції
•	усна доповідь;
•	стендова доповідь;
•	тільки публікація;
•	 вільний слухач; 

Замовлення готелю: так   ні
Зустріч         : так    ні
  Організаційний внесок -50гр.

 

 

Контактні телефони оргкомітету у м. Тернополі: кафедра педіатрії, проф. Федорців Ольга Євгенівна, тел. моб. 80677476719;роб. (0352) 26-90-61,  проф. Павлишин Галина Андріївна 80673930541, дом. (0352) 25-05-76 (після 1800) доц. Воронцова Тамара Олександрівна; 80676751487 Відповідальна за зустріч: доц. Синицька Віра Олексіївна (80677278844);

Відповідальний за поселення доц. Горішний Ігор Мирославович 80672590432

 Інформація для учасників:

Місце проведення конференції:

        м. Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет  ім. І.Я.Горбачевського, конгрес-центр “Червона калина”, який знахо-диться за адресою смт. Дружба, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.

     Оргкомітет організовує транспорт для переїзду учасників з Тернополя в конгрес-центр.

Офіційна мова симпозіуму – українська (робочі – українська, російська).

Оплата  проживання та харчування здійснюється за готівку.

Вартість проживання від 120 грн. за добу. Вартість харчування від 75 грн. за добу

Регламент усної доповіді – до 10 хв.

Участь в обговоренні – до 5 хв.

Стендова доповідь з презентацією – до 3 хв.

Організаційний внесок -50гр.

Оргкомітет забезпечує:

мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдпроек-тором.