З В І Т

про проведення

«XVІІI МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ

СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ»

 

28-30 квітня 2014 року

 

На базі НОК «Червона калина» відбувся XVІІI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Свої доповіді та наукові напрацювання юні лікарі та науковці представили під час роботи 12 секцій («Внутрішні хвороби», «Експериментальна медицина. Медицина катастроф», «Хірургічна патологія. Онкологія та радіаційна медицина», «Інфекційні хвороби. Фтизіатрія. Дерматовенерологія», «Неврологія та психіатрія», «Клінічне медсестринство. Клінічна імунологія та алергологія. Актуальні проблеми медицини», «Морфологія в нормі та при патології. Біологія та мікробіологія», «Акушерство та гінекологія», «Профілактична медицина, соціальна медицина та ООЗ, медична інформатика, медичне право», «Педіатрія», «Фармакологія та фармація», «Офтальмологія, стоматологія, ЛОР-патологія»).

 

 

Конгрес проводився Радою СНТ та Радою молодих вчених за сприяння Обласної асоціації молодих медиків Тернопілля.

Цього року для публікації було подано 559 робіт, з яких 555 належить українським авторам, 4 – дослідникам з-за кордону.

Безпосередню участь в конгресі взяли 120 представників Харківського національного медичного університету, Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова, Буковинського державного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, Кіровоградського медичного коледжу імені Є.Мухіна, медичного інституту Сумського державного університету, Житомирського інституту медсестринства, Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького, Дубенського медичного коледжу, Луганського державного медичного університету, Ужгородського національного університету, Національного медичного університету імені О.Богомольця, Івано-Франківського національного медичного університету, Національної академії післядипломної освіти імені П.Щупика МОЗ України, Запорізького державного медичного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка, Одеського національного медичного університету, Луцького базового медичного коледжу, Хмельницького державного патологоанатомічного центру України, Центру лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань Рівненської обласної клінічної лікарні, Хмельницької обласної лікарні. А також 238 учасників з ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Молодих вчених і студентів привітав ректор Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, заслужений дiяч науки i технiки, член-коресподент НАМН України, професор Леонід Ковальчук.

Учасники XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених відзначали високий рівень організації заходу та висловлювали позитивні враження від свого перебування в НОК «Червона калина». Зокрема представниця Харківського національного медичного  університету Дарія Молчанюк наголосила на тому, що вона завжди радо відвідує наукові конференції на теренах Західної України.

Представниця медичного факультету Ужгородського національного університету відзначила тривалу співпрацю із оргкомітетом конгрес і висловили сподівання, що такі заходи сприятимуть розвитку наукового потенціалу молоді.

Під час секційних засідань було заслухано 140 усних виступів та 11 стендових доповідей.

 

 

 

Визначено 28 переможців з відзнакою Диплому І ступеня та 45 Диплому ІІ ступеня за двома номінаціями «Молоді вчені» та «Студенти».

 

Переможці XVІІI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених

 

Секція «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ»

Диплом І ступеня серед студентів

1. Протиняк Ірина (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

Диплом ІІ ступеня серед студентів

1. Ханас Марія (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

2. Мозес Оке(ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом І ступеня серед молодих вчених

1. Грібенюк Олена (Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова)

Диплом ІІ ступеня серед молодих вчених

1. Лой Галина (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

2. Медвідь Ігор (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

 

Секція «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА. МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ»

Диплом І ступеня серед студентів

1. Борук Богдана (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України)

2. Дацко Олексій (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

Диплом ІІ ступеня серед студентів

1. Некрасова Юлія (Харківський національний медичний університет)

2. Долик Наталія (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

3. Ковальчук Юлія (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

4. Миронюк Дмитро (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

5. Кулянда Олександр (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

6. Вітяк Анна (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

 

Секція «ХІРУРГІЧНА ПАТОЛОГІЯ. ОНКОЛОГІЯ ТА РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА»

Диплом І ступеня серед студентів

1. Миколайчук Богдан (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України)

Диплом ІІ ступеня серед студентів

1. Пилипович Олена (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

2. Трач Нестор (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом І ступеня серед молодих вчених

1. Виваль Микола (Національна академія післядипломної освіти  імені. П.Л.Шупика МОЗ України)

Диплом ІІ ступеня серед молодих вчених

1. Красько Володимир (Центр лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань комунального закдаду „Рівненська обласна клінічна лікарня“)

2. Когут Маріанна (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

 

Секція «ІНФЕКЦІІЙНІ ХВОРОБИ. ФТИЗІАТРІЯ. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ»

Диплом І ступеня серед студентів

1. Решетуха Юрій (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

2. Ожубко Ольга, Пігарчук Марія (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом ІІ ступеня серед студентів

1. Довгань Анна (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

2. Молчанюк Дарія (Харківський національний медичний університет)

3. Герасимова Оксана (Харківський національний медичний університет)

4. Говда Руслана (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом І ступеня серед молодих вчених

1. Йосик Ярина (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом ІІ ступеня серед молодих вчених

1. Гладиш Назарій (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

 

Секція «НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ»

Диплом І ступеня серед студентів

1. Фаріон Олег (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»)

2. Шкробот Христина (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»)

Диплом ІІ ступеня серед студентів

1. Литвинов Нестор (Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка)

2. Дубинецька Вікторія (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

3. Барабаш Наталія (Житомирський інститут медсестринства)

4. Кащенко Олександра (ДВНЗ «Національний медичний університет імені О.О.Богомольця»)

 

Секція «КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО. КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ (НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ)»

Диплом І ступеня серед студентів

1. Ajulo Opeyemi David (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом ІІ ступеня серед студентів

1. Angel Emmanuel (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

2. Eme Agbai Chimezirim (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом І ступеня серед молодих вчених

1. Рябуха Ірина (Житомирський інститут медсестринства )

Диплом ІІ ступеня серед молодих вчених

1. Рощик Вікторія (Житомирський інститут медсестринства)

 

Секція «МОРФОЛОГІЯ В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ. БІОЛОГІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ»

Диплом І ступеня серед студентів

1. Рейляну Зіна (Вінницький медичний університет імені М.І.Пирогова)

Диплом ІІ ступеня серед студентів

1. Йосипенко Владислав (Буковинський державний медичний університет)

2. Перевізник Богдана (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом І ступеня серед молодих вчених

1. Крамар Соломія (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом ІІ ступеня серед молодих вчених

1. Панас Марта (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

2. Тимчук Ірина (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

 

Секція «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

Диплом І ступеня серед студентів

1. Якимчук Олександр (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

2. Франчук Марта, Кумпаненко Яна (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом ІІ ступеня серед студентів

1. Поліщук Мар’яна, Варварич Ірина (Буковинський державний медичний університет)

2. Скорбач Олена, Червань Ірина (Харківський національний медичний університет)

Диплом І ступеня серед молодих вчених

1. Геник І., Лабчук А. (ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»)

Диплом ІІ ступеня серед молодих вчених

1.    Войцешина Мар’яна (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова)

 

Секція «ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА, СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ООЗ, МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА,

МЕДИЧНЕ ПРАВО»

Диплом І ступеня серед студентів

1. Мазур Юрій (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

2. Пронюк Олена (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом ІІ ступеня серед студентів

1. Лєвашова Альона (Харківський національний медичний університет)

Диплом ІІ ступеня серед молодих вчених

1.    Акуліна Лілія (Житомирський інститут медсестринства)

2.     

Секція «ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ»

Диплом І ступеня серед студентів

1. Гладких Федір, Ожиганов Андрій (Вінницький національний медичний університет  ім. М.І. Пирогова)

Диплом ІІ ступеня серед студентів

1. Гніздюх Роман (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом І ступеня серед молодих вчених

1. Мілян Іванна (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом ІІ ступеня серед молодих вчених

1. Зозуляк Неля (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

 

Секція «ОФТАЛЬМОЛОГІЯ, СТОМАТОЛОГІЯ, ЛОР-ПАТОЛОГІЯ»

Диплом І ступеня серед студентів

1. Яшан Катерина (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

2. Радчук Володимир (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом ІІ ступеня серед студентів

1. Кустра Назарій (ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»)

Диплом І ступеня серед молодих вчених

1. Герасимюк Максим (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом ІІ ступеня серед молодих вчених

1. Мурдза Оксана (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

2. Столярова Олена (Харківський національний медичний університет)

Секція «ПЕДІАТРІЯ»

Диплом І ступеня серед студентів

1. Abdirahman Shire Wardhere (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

2. Шульгай Анна-Марія Аркадівна (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом ІІ ступеня серед студентів

1. Ренкас Наталія (Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова)

2. Покришко Аліна (Харківський національний медичний університет)

3. Цюрило Александра (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом І ступеня серед молодих вчених

1. Волошин Станісава (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Диплом ІІ ступеня серед молодих вчених

1. Репута Віктор (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

2. Николин Ольга, Бурбела Емілія (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

 

Переможцям вручені дипломи та цінні подарунки.

Для учасників конгресу було проведено культурно-розважальну програму: екскурсія в Збаразький замок, концертна програма, вечір відпочинку.

На конгресі демонструвалася виставка продукції видавництва «Укрмедкнига».