Студентське Наукове Товариство

Історія СНТ

Звіт про роботу Тернопільського медичного інституту за 1958-1959 навчальний рік починався словами: "В історичних рішеннях ХХІ з'їзду комуністичної партії передбачено подальший розвиток охорони здоров'я". В той час в інституті навчалося 868 студентів: на І курсі - 253, на ІІ курсі - 203, на ІІІ курсі - 181, на ІV - курсі - 214, в академвідпустці перебувало 17 студентів, працювало 102 викладачі, з них 3 доктори наук, 45 кандидатів наук, 2 професори, 16 доцентів, 52 - без вченого ступеня чи звання.

СНТ організовано в листопаді 1957 року. Роботою товариства за дорученням Ради інституту керував завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії доктор медичних наук В.К.Цвірко.

Протягом 1958-1959 навчального року прийнято структуру СНТ. До складу Правління увійшли:

- науковий керівник СНТ
- заступник наукового керівника
- голова правління СНТ
- секретар правління
- відповідальний за зв'язок із СНТ інших медичних закладів
- організаційний сектор
- редколегія
- відповідальні за кожен курс

Протягом цього ж року виконано 52 експериментально-дослідних та 63 реферативні роботи. Робота СНТ регулярно висвітлюється в інститутському друці, зокрема в газетах "За радянського лікаря", "Науковець". Правління СНТ веде регулярну переписку із 11 вищими медичними навчальними закладами. В травні 1959 року представники СНТ інституту виступали з доповідями на наукових конференціях в Одеському, Вінницькому, Станіславському, Львівському медичних інститутах.

18-19 травня в інституті проходила ІІ наукова студентська конференція, на якій були заслухані та обговорені 31 доповідь. Найкращі наукові роботи були відзначені цінними подарунками та грамотами. До конференції було випущено стінгазету "Науковець", організовано виставку кращих робіт студентів, які були надруковані в періодичних виданнях, відзначені грамотами Міністерства вищої освіти УРСР.

Фотогалерея:

Член студентського наукового гуртка студент В.Кривохатько приймає участь у досліді доц.Е.Н.Бергера та ас.О.О.Маркової (1958 р.):

<

1959 рік. Підсумкова загальноінститутська студентська наукова конференція:

Секційне засідання ХІІІ підсумкової студентської наукової конференції. Голова секції ст.В.Пікалюк (1975 р.):

Проф.О.О.Маркова відкриває секційне засідання підсумкової студентської наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження акад.О.О.Богомольця (21 травня 1981 року):

Члени ради СНТ, 2005 р.: