Студентське Наукове Товариство

СНТ Сьогодні

Студентське наукове товариство Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського є структурним підрозділом університету, який здійснює свою роботу у складі наукового відділу ТДМУ. Робота СНТ спрямована на розвиток наукового потенціалу студентів-медиків з метою формування майбутніх наукових кадрів.

Керівним органом товариства є Рада СНТ. Членів Ради обирають на загальних зборах СНТ ТДМУ. Раду очолює голова Ради СНТ, якого теж обирають на загальних зборах СНТ ТДМУ. В основу роботи Ради студентського наукового товариства покладено допомогу студентським науковим гурткам при організації науково-дослідницької роботи. З цією метою члени Ради студентського наукового товариства активно допомагають у проведенні щорічних науково-практичних конференцій, своєчасно подають інформацію гурткам та студентам всіх курсів про проведення студентських конференцій і конгресів у різних містах України та за її межами. Рада СНТ має широкі зв'язки з іншими студентськими науковими організаціями України та за її межами. Студенти нашого університету є активними учасниками міжнародних і всеукраїнських конференцій та олімпіад, неодноразово займали почесні призові місця. За сприяння Ради СНТ постійно проводяться студентські науково-практичні конференції. Діяльність Ради СНТ ТДМУ координує куратор СНТ ТДМУ.

Членами СНТ ТДМУ є студенти всіх курсів та факультетів, що належать до наукового гуртка однієї з кафедр. Члени СНТ проводять науково-дослідницьку роботу відповідно до теми, запропонованої науковим керівником. Координує роботу студентів-науковців науковий керівник гуртка. Члени кожного гуртка обирають старосту гуртка на першому засіданні наукового гуртка кафедри, яке, зазвичай, проводиться на початку навчального року.

Для тих, хто ще не знає, що таке СНТ, повідомляємо:
СНТ – це підрозділ нашого університету, студентське наукове товариство, що займається науковою роботою, курацією роботи наукових гуртків, організовує Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених в нашому університеті, а також співпрацює з науковими підрозділами інших вищих навчальних закладів. Все це звучить трохи нудно, але насправді робота молодих вчених захоплююча, приносить не лише успіхи у навчанні, корисні досягнення, але й спілкування з цікавими людьми.

СНТ об'єднує усіх гуртківців та молодих вчених ТДМУ. Очолює його Рада СНТ. Восени цього року відбулися перевибори до Ради СНТ, до складу якої увійшли представники всіх факультетів і курсів університету, а саме:
голова Ради – Лотоцька Світлана (магістр кафедри пропедевтики внутрішньої медицини)
Андрушкевич К., Балич Р., Бандрівський М. ,Боб О., Боймиструк Р., Бунт К., Галей К., Года І., Данилюк Л., Дзюрбан Л., Дінков А., Корх Д., Kрисюк Ю., Куліковський Б., Маркевич О., Маркевич С. , Маховський В., Мацько А., Осінчук Р., Островський Н., Перевізник Б., Пiстун Ю., Прокопишин Г., Пронюк О., Прохорчук В., Семчишин Д., Сойка М., Сопель О., Стецюк І., Турчин С., Хміль А., Чиж П., Шкробот Х., Яворський О., Яриш Ю. Ярославіцький Р., Яцунський Т.
Куратор СНТ – доц. Андріїшин О.П.

Новообрана Рада активно працює над такими проблемами:
-ми обновляємо WEB-сторінку СНТ на сайті університету;
-займаємося організацією постійно діючої електронної наукової конференції студентів та молодих вчених;
-розпочинаємо розсилку інформаційних листів-запрошення на інтернет-конференцію на базі WEB-порталу ТДМУ та 17 Міжнародний медичний Конгрес студентів і молодих вчених;
-співпрацюємо з міжнародними організаціями EMSA i IFMSA.

Рада СНТ запрошує до співпраці всіх активних студентів, науковців і майбутніх вчених!