Студентське Наукове Товариство

Запрошення на конференції, які проводяться в інших ВНЗ

Постанова Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених"


Інформація про програму імені Фулбрайта в Україні

Наказ про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році (Положення про конкурс)(Анотація)(Відомості)

Конкурс на здобуття пермій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

Перший грантовий конкурс "Інтелектуальний капітал України"

Студентські наукові конференції

27-28 лютого 2014 р. у Херсоні відбудеться Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості»

26 березня 2014 року в м.Києві відбудеться ХIV Міжнародна наукова конференція "ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

3 - 4 квітня у м.Вінниці відбудеться XІ Міжнародна студентська наукова конференція „Перший крок в науку -2014”

5 апреля 2014 г. Самаркандский государственный медицинский инсти-тут планирует проведение 68 научно-практической конференции «Актуальные вопросы медицинской науки»

9-10 апреля 2014 года в Санкт-Петербургy состоится XX Межгородская конференция молодых ученых "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ"

April 17-18, 2014 in West Kazakhstan State Medical University named after Marat Ospanov is holding III International Scientific and Practical Conference “Topical issues in medicine” in partnership with the Social Organization “Young doctors of Azerbaijan”

17-18 квітня у м.Харкові відбудеться ХІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Актуальні питання сучасної медицини"

23 - 26 квітня 2014р. у м.Ужгороді відбудеться XII міжнародна студентська конференція "Науковий потенціал молоді - прогрес медицини майбутнього"

30 - 31 жовтня 2014р. у м.Києві відбудеться Міжнародний форум «Найкращі соціальні проекти України – 2014»

Всеукраїнська наукова Конференція «УКРАЇНА НА ШЛЯХУ В ЄВРОПУ. ВИЩА ОСВІТА ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ»

3 - 5 грудня 2014р. у м.Одеса відбудеться "69-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів"

11 - 12 березня 2015р. у м. Житомирі відбудеться VI науково-практична конференція «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2015» для молодих учених і студентів

12-13 березня 2015 року на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця відбудеться VII Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органа зору».

12-13 березня 2015р. у м.Києві відбудеться VII Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніофаціальної ділянки та органа зору»

2-3 квітня 2015 року у м.Вінниця відбудеться ХІІ Міжнародна студентська наукова конференція “Перший крок в науку—2015”

9-10 квітня 2015 року на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2015 року

23-24 квітня 2015р. у м.Києві відбудеться дев’ята науково-практична конференція студентів та молодих вчених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

April 16-18 in Krakоw an international medical conference Докладніша інформація на сайті

5-7 квітня 2015р. у м.Києві на базі кафедри оперативної хірургії и топографічної анатомії НМУ імені А.А. Богомольця відбудеться II Всеукраїнський конкурс по практичній хірургії

7-8 квітня 2015р. у м.Києві на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2015 року

23-24 квітня 2015р. у м.Суми відбувається міжнародна науково-практична конференція студентів и молодих вчених «Актуальні питання теоретичної і клінічної медицини»

21-23 жовтня 2015р. у в м.Києві відбувається міжнародний XXIII з’їзд хірургів України

Наукові конференції для молодих вчених