Студентське Наукове Товариство

План роботи СНТ на 2014-2015 н.р.

01 вересня 2014

1. Звітно-виборчі збори ради СНТ
Доповідач: голова ради СНТ

29 вересня 2014

1. Організація роботи ради СНТ
Доповідач: голова ради СНТ
2. 3атвердження плану роботи СНТ та ради СНТ на 2014-2015 н.р.
Доповідач: голова ради СНТ
3. Розподіл обов'язків серед членів ради СНТ: призначення кураторів студентських наукових гуртків, кураторів програм «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент-майбутній фахівець виского рівня кваліфікації»
Доповідач: голова ради СНТ

13 жовтня 2014

1. 3бір та розгляд планів роботи студентських наукових гуртків кафедр, списків гуртківців.
Доповідач: голова ради СНТ
2. Стан сторінки ради СНТ на Web-сайті університету
Доповідач: голова ради СНТ
3. Організаційні питання проведення Інтернет-конференції молодих вчених на Web-порталі університету.
Доповідач: доц. Андріїшин О.П.

3 листопада 2014

1. Організаційні питання проведення 19-го Міжнародного конгресу студентів га молодих вчених: формування організаційного комітету конгресу, розподіл обов’язків серед членів оргкомітету, формування та розсилання І інформаційного листа 19 Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених
Доповідач: Андріїшин О.П.
2. Зовнішня діяльність СНТ, обговорення шляхів заохочення участі студентів-науковців з України та закордону у конференціях молодих вчених ТДМУ.
Доповідач: голова ради СНТ

1 грудня 2014

1. Обговорення плану проведення та організація участі студентів у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Доповідач: глова ради СНТ
2. Активність участі студентів-науковців у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації»
Доповідач: голова ради СНТ

19 січня 2015

1. Обговорення наукових робіт, поданих на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, рекомендація робіт до участі у ІІ турі конкурсу
Доповідач: голова ради СНТ

16 лютого 2015

1. Стан підготовки до проведення 19 Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених: організація підготовки ІІ-го інформаційного листа, реєстрації та рецезування поданих робіт, формування секцій.
Доповідач: голова ради СНТ

24 лютого 2015

1. Заслуховування звітів студентів-учасників студентських наукових програм з секції «Хірургія, урологія, онкологія, ЛОР, офтальмологія». Доповідачі: студенти-учасники студентських наукових програм

26 лютого 2015

1. Заслуховування звітів студентів-учасників студентських наукових програм з секції «Інфекційні хвороби, мікробіологія, дерматологія та венеричні хвороби». Доповідачі: студенти-учасники студентських наукових програм

10 березня 2015

1. Заслуховування звітів студентів-учасників студентських наукових програм з секції «Неврологія, психіатрія». Доповідачі: студенти-учасники студентських наукових програм

12 березня 2015

1. Заслуховування звітів студентів-учасників студентських наукових програм з секції «Фармацевтичні науки». Доповідачі: студенти-учасники студентських наукових програм

16 березня 2015

1. Організація прийому документів для рекомендації студентів випускних курсів на участь у конкурсі на вступ до магістратури
Доповідач: голова ради СНТ
2. Активність подання наукових робіт на 19 Конгрес та Інтернет-конференцію студентами-учасниками програм «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», гуртківцями СНГ кафедр
Доповідач: голова ради СНТ

24 березня 2015

1. Заслуховування звітів студентів-учасників студентських наукових програм з секції «Акушерство та гінекологія, педіатрія» Доповідачі: студенти-учасники студентських наукових програм

7 квітня 2015

1. Заслуховування звітів студентів-учасників студентських наукових програм з секції «Експериментальні дослідження». Доповідачі: студенти-учасники студентських наукових програм

14 квітня 2015

1. Заслуховування звітів студентів-учасників студентських наукових програм з секції «Анатомія, гістологія, патоморфологія». Доповідачі: студенти-учасники студентських наукових програм

21 квітня 2015

1. Заслуховування звітів студентів-учасників студентських наукових програм з секції «Внутрішня медицина». Доповідачі: студенти-учасники студентських наукових програм

27 квітня 2015

1. Підведення підсумків проведення 19-го Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених та Інтернет-конференції на базі Web-сайту університету
Доповідач: голова ради СНТ

19 травня 2015

1. Надання рекомендації студентам випускних курсів на участь у конкурсі на вступ до магістратури.
Доповідач: голова ради СНТ

26 травня 2015

1. Підведення підсумків роботи ради СНТ в 2014-2015 н.р.
Доповідач: голова ради СНТ
2. 3вітність по програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації»
Доповідачі: куратори–члени ради СНТ
3. 3вітність кураторів студентських наукових гуртків кафедр
Доповідачі: куратори-члени ради СНТ