АНКЕТА УЧАСНИКА

Назва доповіді:_____________________________________________________

 

Прізвище, ім'я, по батькові:__________________________________________
Місце роботи, посада:_______________________________________________

 

___________________________________________________________________
Наук. ступінь, вчене звання:_________________________________________
Контактний телефон_______________________________________________
Форма участі в науковому форумі:
                     Технічні засоби презентації:
 

усна доповідь                                                                     мультимед. проектор
тільки публікація
вільний слухач
Замовлення готелю: так / ні

Дата _____________ Підпис__________________________