Магістр медсестринської справи

Тривалість навчального курсу – 2 роки

Базова освіта: медична сестра-бакалавр (6.120101)

1-ший СЕМЕСТР

·1 Психологія
·2 Правознавство та медичне законодавство
·3 Соціальна медицина з медичною статистикою
·4 Педагогіка та мистецтво викладання
·5 Медична інформатика
·6 Безпечний лікарняний простір
·7 Медсестринський діагноз
·8 Економіка охорони здоров'я та маркетинг медичних послуг
·9 Методологія наукової роботи
·10 Паліативна медицина
·11 Елективний курс (психіатрія)

2-гий СЕМЕСТР

··1 Клінічна фармакологія
·2 Менеджмент в медсестринстві
·3 Паліативна медицина
·4 Сімейна медицина
·5 Клінічне медсестринство
·6 Первинна медико-санітарна допомога (практика)

3-тій СЕМЕСТР

·1 Педагогіка та мистецтво викладання
·2 Медична інформатика
·3 Медичне і фармацевтичне товарознавство
·4 Невідкладна допомога в медсестринстві
·5 Сімейна медицина
·6 Клінічне медсестринство
·7 Елективний курс (інформатика)
·8 Клінічна практика

4-тий СЕМЕСТР

·1 Паліативна медицина
·2 Клінічна практика
·3 Педагогічна практика
·4 Написання дипломної роботи магістра