Тернопільський державний медичний університет імені. І. Я. Горбачевського пропонує дистанційні програми медсестринської освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра медсестринства, які забезпечать успішну медсестринську кар'єру в сучасному світі. Медсестринська ступінь допоможе Вам поліпшити Ваші практичні навички, дохід і кар'єрні перспективи. За останній час значно розширилися міжнародні зв’язки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського. Підписано міжурядову угоду між Україною та США про навчання на базі вищих медичних навчальних закладів України іноземних студентів, відповідно до якої Тернопільський державний медичний університет визнано базовим для проведення такого навчання. В зв’язку з цим медичним університетом отримано дозвіл Міністерства охорони здоров’я України та погодження Міністерства освіти України на підготовку викладачів зі спеціальності “Сестринська справа“ "(бакалавр) для американських студентів з викладацьких кадрів ТДМУ. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського вивчив світовий досвід впровадження та роботи дистанційної форми навчання. На всіх факультетах та кафедрах університету створено матеріально-технічну базу, яка відповідає світовим стандартам щодо впровадження сучасних інформаційних технологій. Сформовано університетську комп’ютерну мережу на новій технологічній основі. В університеті сформовано висококваліфікований професорсько-викладацький склад, з якого 86 відсотків мають наукові ступені. Всі викладачі, які залучені до навчального процесу і працюють на постійній основі, є фахівцями відповідних науково-педагогічних спеціальностей. Програма дистанційного навчання дає Вам можливість отримати медсестринську освіту за зручним для Вас графіком навчання, що дозволить в майбутньому досягти професійних і кар'єрних злетів.