Медсестра - бакалавр (6.120101)

Тривалість навчального курсу – 2 роки

Базова освіта: медична сестра - молодший спеціаліст (5.12010102)

1-ший СЕМЕСТР

·1 Історія України
·2 Іноземна мова
·3 Економічна теорія
·4 Основи педагогіки
·5 Українська мова (за професійним спрямуванням)
·6 Історія Української культури
·7 Філософія
·8 Медична біологія, паразитологія і генетика
·9 Медична хімія
·10 Нормальна фізіологія
·11 Епідеміологія
·12 Патологічна анатомія
·13 Медсестринська етика та деонтологія
·14 Медична інформатика
·15 Обстеження і визначення стану здоров'я

2-гий СЕМЕСТР

·1 Іноземна мова
·2 Біофізика та медична апаратура
·3 Біологічна хімія
·4 Ріст і розвиток людини
·5 Нормальна фізіологія
·6 Патологічна фізіологія
·7 Мікробіологія, вірусологія та імунологія
·8 Медсестринські теорії і процес 
·9 Психологія спілкування
·10 Історія медицини та медсестринства
·11 Обстеження і визначення стану здоров'я
·12 Клінічна фармакологія з рецептурою

3-тій СЕМЕСТР

·1 Клінічне медсестринство в терапії
·2 Клінічне медсестринство в хірургії
·3 Клінічне медсестринство в педіатрії
·4 Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології
·5 Клінічне медсестринство в інфекційній клініці
·6 Медсестринство в стоматології
·7 Медсестринство в сімейній медицині
·8 Медична та соціальна реабілітація
·9 Громадське здоров'я і громадське медсестринство
·10 Методологія наукової роботи
·11 Соціальна медицина і основи медстатистики
·12 Медичне і фармацевтичне товарознавство
·13 Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї

4-тий СЕМЕСТР

·1 Психічне здоров'я
·2 Медсестринство в онкології
·3 Медсестринство в геронтології та геріатрії
·4 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
·5 Економіка та маркетинг медичних послуг
·6 Менеджмент і лідерство в медсестринстві
·7 Основи профілактичної медицини
·8 Медсестринство в професійній патології
Анестезіологія та реаніматологія