ОГОЛОШЕННЯ

 

Для підготовки до комплексного семестрового тестового іспиту в мережі Інтранет у розділі На допомогу студентам розміщено Збірник текстових тестових завдань, весна 2014-15 н.р., у якому оприлюднено уточнену базу текстових тестових запитань, cитуаційних задач та завдань Крок.

Зазначаємо, що для підготовки до іспиту не будуть використовуватись запитання до рисунків.

 

ННВ незалежного тестування знань студентів