Взаємодія лікарських засобів.

Рекомендаційний список літератури.

Монографіі,  посібники.

1.   Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии : справочное пособие для врачей и фармацевтов / Л.В. Деримедведь, И.М. Перцев, Е.В. Шуванова [и др.] – Харьков : Мегаполис, 2002. – 784 с.

2.   Тактика вибору антибіотиків : навч.посіб. / за ред.О.О. Яковлевої. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 200 с.

3.   Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків : навч.посіб. / за ред. І.М. Перцева. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 728 с.

         

Журнальні статті.

4.   Антидепресивна ефективність сумісної дії  нормазидола і пірацетаму / К.О.Черноштан, О.Д. Мовчан [та ін.] //Фармакологія та лікарська токсикологія. - 2010. - № 1-2. - С.17-20.

5.   Биалер, М. Взаимодействие  лекарственных  препаратов  при  лечении   эпилепсии / М. Биалер // Журн.  неврологии  и психиатрии  им. С.С. Корсакова. - 2005. - Т.105, № 9. - С. 59-60.

6.   Бобров, В.А. Актуальные вопросы  лекарственных  взаимодействий  в  клинической  практике .Как выбрать оптимальный ингибитор АПФ  для  больного  ,принимающего  НПВС? /В.А. Бобров, И.В. Давыдова, О.И. Медведенко // Укр. медичний часопис. - 2010. - № . - С.43-48.

7.   Взаимодействие  лекарств:  краткая  характеристика  и  виды  взаимодействий  лекарственных  средств.// Новая аптека.-2005.-№ 1 .-С.54-60.

8.   Взаємодія  В-адреноблокаторів  з  іншими  препаратами  (небажані  лікарські  комбінації )//Лікування  та  діагностика.-2001.-№ 4 .-С.64.

9.   Викторов,А.П. Пища  и  лекарства, лекарства  и  пища. 1. Влияние пищи на всасывание и биодоступность лекарств./А.П.Викторов.//Лікування та діагностика.-2000.-№ 1.-С.48-53.