Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі акушерства і гінекології № 1

 з дисципліни акушерство та гінекологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «30» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1584

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

460

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

316,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

2

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

27,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

45,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

27,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 6 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі акушерства і гінекології № 1

 з дисципліни акушерство та гінекологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «30» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

3897

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

238

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

765

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

259,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2009