Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 I курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі анатомії людини  з дисципліни анатомія людини

за період з «1» вересня 2009 р. по «14» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

418

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

131

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

10

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

209

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

10,7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

16,7

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

33,3

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

38,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2009

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 IІ курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі анатомії людини  з дисципліни анатомія людини

за період з «1» вересня 2009 р. по «14» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

249

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

140

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

__

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

249

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

29,2

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

4,4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

8,8

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

85,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 I курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі анатомії людини  з дисципліни анатомія людини

за період з «1» вересня 2009 р. по «14» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

426

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

__

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

142

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

12,9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

40,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

35,1

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

16,2

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

№ 2

1 раз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2009

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 I курсу фарм. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі анатомії людини  з дисципліни анатомія людини

за період з «1» вересня 2009 р. по «14» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

500

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

85

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

250

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

1,9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

20

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

60

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2009