Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі гістології та ембріології

 з дисципліни гістологія з цитологією та ембріологією

за період з «1» вересня 2009 р. по «14» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

250

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

100

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

__

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

250

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

8,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

50

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

33,3

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 ІІ курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі гістології та ембріології

 з дисципліни гістологія з цитологією та ембріологією

за період з «1» вересня 2009 р. по «14» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

501

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

121

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

35

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

250,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

17,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

9,9

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

44,4

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

45,7

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2009