Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни офтальмологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «2» жовтня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

617

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

41

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

88

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

102,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

7,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

6,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

14,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

78,2

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни оториноларингологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «2» жовтня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

527

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

41

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

45

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

236,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

6,9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

55

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

40

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

№ 1

1 раз

 

№ 2

2 рази

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни нейрохірургія

за період з «1» вересня 2009 р. по «2» жовтня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

495

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

108

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

165

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0,2

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

100

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

Відсутня історія тестування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни оториноларингологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «2» жовтня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1575

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

83

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

119

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

262,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

14,5

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

18,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

54,8

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

24,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.2009

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни офтальмологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «2» жовтня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

253

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

23

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

25

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

126,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

13,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

18,9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

67,6

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

№ 1

12 разів

 

№ 2

4 рази

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.2009