Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

 з дисципліни радіаційна медицина

за період з «1» вересня 2009 р. по «12» жовтня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

201

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

__

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

100,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

16,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

17,8

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

56,8

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

21,1

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

№ 1

6 разів

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

 з дисципліни онкологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «12» жовтня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

214

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

85

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

107

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0,9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

50

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

25

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

25

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

№ 1 відсутня

 

 

№ 2

4 рази

 

№ 3

4 рази

 

№ 4

4 рази

12.10.2009

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 6 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

 з дисципліни радіаційна медицина

за період з «1» вересня 2009 р. по «12» жовтня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

222

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

15

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

111

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 № 1, 4 відсутні

 

 

№ 2

8 разів

 

№ 3

8 разів

 

 

 

                                                                                                            12.10.2009

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 6 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

 з дисципліни онкологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «12» жовтня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

423

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

70

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

105.6

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0.3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

100

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 Історія тестування відсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            12.10.2009