Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі ортопедичної стоматології

 з дисципліни ортопедична стоматологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «5» жовтня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

310

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

50

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

103,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

100

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

№ 1

5 разів

 

№ 2

3 рази

 

№ 3

1 раз

 

 

 

 

 

5.10.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі ортопедичної стоматології

 з дисципліни ортопедична стоматологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «5» жовтня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

479

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

293

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

119,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

№ 1

5 разів

 

№ 2

1 раз

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі ортопедичної стоматології

 з дисципліни ортопедична стоматологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «5» жовтня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

692

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

451

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

138,4

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

№ 1

3 рази

 

№ 2

1 раз

 

№ 3

2 рази

 

№ 4

1 раз

 

 

5.10.2009