Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі неврології, психіатрії, наркології та мед. психології

 з дисципліни мед. психіатрія

за період з «1» вересня 2009 р. по «25» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1937

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

29

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

310

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

387,4

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

6,0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

53,2

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

32,9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

6,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі неврології, психіатрії, наркології та мед. психології

 з дисципліни основи психології

за період з «1» вересня 2009 р. по «25» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

260

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

60

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

130

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

2,0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

54,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

36,4

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі неврології, психіатрії, наркології та мед. психології

 з дисципліни неврологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «25» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1064

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

61

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

250

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

266

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

15,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

51,6

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

32,1

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

3,1

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі неврології, психіатрії, наркології та мед. психології

 з дисципліни  психіатрія

за період з «1» вересня 2009 р. по «25» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

365

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

20

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

365

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

_

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

_

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

_

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

_

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

№ 1

11 разів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі неврології, психіатрії, наркології та мед. психології

 з дисципліни психіатрія

за період з «1» вересня 2009 р. по «25» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

365

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

_

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

20

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

365

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

_

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

_

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

_

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

_

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

№ 1

6 разів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2009