Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу медсестри укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі загальної гігієни та екології

 з дисципліни  основи профілактичної медицини

за період з «1» вересня 2009 р. по «15» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

535

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

102

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

72

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

535

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

_

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

_

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

_

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

_

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі загальної гігієни та екології

 з дисципліни  гігієна та екологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «15» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

550

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

111

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

100

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

275

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

24,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

22,8

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

55,1

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

17,6

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу фарм. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі загальної гігієни та екології

 з дисципліни  гігієна у фармації з основами екології

за період з «1» вересня 2009 р. по «15» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

260

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

60

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

25

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

260

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2009

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі загальної гігієни та екології

 з дисципліни  гігієна та екологія

за період з «1» вересня 2009 р. по «15» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

887

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

125

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

320

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

295,6

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

1,5

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

33,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

44,4

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

22,2

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2009