Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу фарм. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі клінічної фармації

 з дисципліни клінічна фармація

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

567

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

62

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

94,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

 

4 теми – відсутні питання в банку питань

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1       26.09

№3       12.10

Мерецька

Мерецька

 

№4       13.10

№5       20.10

Мерецька

Мерецька

 

№6       31.10

№7       7.11

Мерецька

Мерецька

22.11.2011 р.

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу фарм. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі клінічної фармації

 з дисципліни фактори та механізми…

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

Відсутня дисципліна в системі Moodle

Мерецька

 

 

22.11.2011 р.