Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією,

дерматологією та венерологією

 з дисципліни інфекційні хвороби

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1543

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

205

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

577

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

257,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

11,4

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

6,7

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

33,3

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

23,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1       1.09, 18.09

Качор, Завіднюк

 

№2       4.09

Андрейчин

 

 

9.11.2011р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією,

дерматологією та венерологією

 з дисципліни дерматовенерологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

703

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

204

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

184

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

100,4

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

1,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

72,7

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

27,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1     18.10

№2     19.10

Шкільна

Шкільна

 

№4      11.10, 2.11

№5      12.10, 6.11

Шкільна

Шкільна

 

№7      8.11

Шкільна

 

9.11.2011р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією,

дерматологією та венерологією

 з дисципліни інфекційні хвороби

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1856

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

268

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

705

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

309,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

5,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

25

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№2        18.09

Вишневська

 

 

 

9.11.2011р.