Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі неврології та психіатрії

 з дисципліни психіатрія

за осінній семестр у 2010 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

492

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

104

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

98,4

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

13,9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1        17.10

№2        28.10

Сновида

Сновида

 

№3        31.10

№4        1.11, 28.11

Сновида

Сновида

 

№5        29.09, 2.11, 29.11

Сновида

13.12.10 р.

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі неврології та психіатрії

 з дисципліни неврологія

за осінній семестр у 2010 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1201

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

58

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

248

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

300,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

34,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

19,2

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

6,4

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№4       7.11, 7.12

Сохор, Мілевська-Вовчик

 

 

 

 

13.12.10 р.