Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі отоларингології, офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни отоларингологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1010

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

104

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

122

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

168,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

18,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

9,7

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

5,2

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№5        18.09      

№6        19.09

Андрейчин

Ковалик

 

 

18.11.2011 р.

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі отоларингології, офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни нейрохірургія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

751

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

233

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

250,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1         2.11, 3.11

Гудак

 

№2         6.11

№3         7.11

Гудак

Гудак

 

18.11.2011 р.

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі отоларингології, офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни офтальиологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

603

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

166

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

107

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

100,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1       15.09

№2       18.09, 4.10

Турчин

Табалюк, Турчин

 

№4        23.10

Табалюк

 

18.11.2011 р.

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі отоларингології, офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни офтальмологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

596

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

158

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

61

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

99,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

18

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

21,2

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

40,2

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

18,9

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№3        27.10

№4        18.09

Табалюк

Табалюк

 

№5        19.09

№6        20.09, 1.11

Табалюк

Табалюк

 

18.11.2011 р.