Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу фарм. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі фармацевтичної хімії

 з дисципліни основи хімічної метрології

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

363

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

89

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

45

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

90,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№2         13.10

№3         9.11, 19.10

Бурмас

Бурмас

 

№4         21.11, 27.10

Бурмас

 

24.11.2011 р.

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі фармацевтичної хімії

 з дисципліни медична хімія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

536

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

90

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

32

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

89,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

1,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

33,3

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

24.11.2011 р.

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі фармацевтичної хімії

 з дисципліни медична хімія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

565

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

80

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

61

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

70,6

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

2,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

38,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

30,8

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1        5.09

№2        8.09, 13.09

Дмухальська, Бекус

Бурмас, Дмухальська

 

№3        20.09

              21.09

              28.09

Дмухальська, Бурмас

Фальфушинська, Бекус

Бурмас, Бекус

 

№4        12.10

              26.10

Фальфушинська, Бурмас

Фальфушинська

 

№6        19.10

№8        16.11

Фальфушинська, Бурмас

Дмухальська, Бекус

24.11.2011 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу фарм. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі фармацевтичної хімії

 з дисципліни фармацевтична хімія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

386

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

43

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

55,1

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

Теми №8, 9, 10 – відсутні в банку питань

Відсутні прізвища викладачів

 

№2        28.09

№4        19.10

 

№5        23.10

24.11.2011 р.

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу фарм. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі фармацевтичної хімії

 з дисципліни фармацевтична хімія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

288

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

24

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

35

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

36

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№5        27.10, 26.10

№6        2.11, 3.11

Відсутні прізвища викладачів

 

№8        16.11

 

24.11.2011 р.

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу фарм. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі фармацевтичної хімії

 з дисципліни фізична та колоїдна хімія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

293

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

30

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

20

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

58,6

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

28

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

28,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

Тема №3   відсутня в банку питань

Відсутні прізвища викладачів

 

№2       18.09

№4       12.10

 

№5       24.10

24.11.2011 р.