Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі терапевтичної стоматології

 з дисципліни терапевтична стоматологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

671

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

83,9

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

__

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

228

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1          8.09, 11.09

№2         20.09, 22.09

Сопотніцька, Левків

Яворська, Сопотніцька

 

№3          3.10, 4.10

№4         16.10, 17.10

Сопотніцька, Левків

Левків, Яворська

 

№5         27.10, 30.10

№6         8.11, 9.11   

Левків, Яворська

Левків

 

№7         17.11, 20.11

Левків

 

Теми №4, 5 – відсутні питання в банку питань

25.11.2011 р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі терапевтичної стоматології

 з дисципліни терапевтична стоматологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

Відсутній перелік питань в банку питань

Сопотніцька

 

 

 

 

25.11.2011 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі терапевтичної стоматології

 з дисципліни терапевтична стоматологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

Відсутній банк питань

Цвинтарна, Суховолець,

 

 

 

 

25.11.2011 р.