Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

1 курсу мед.  англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі  анатомії людини

з дисципліни анатомія людини

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2056

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

1201

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

221

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

186,9

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

6,6

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

17,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

46,2

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

17,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№3         26.09

№1         10.11

№2         22.11

Гантімуров

Галіцька, Киричок

Галіцька, Гантімуров

 

№6         6.11

Киричок

 

2.12.2011р.

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

1 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі  анатомії людини

з дисципліни анатомія людини

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

4064

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

1903

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

390

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

270,9

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

18,8

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

43,8

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1       11.09

№2       11.09, 18.09

Киричок

Киричок, Гавліч

 

№3       14.09

№4       21.09, 29.09

Гавліч

Гавліч, Киричок

 

№8       6.11, 9.11

№9       10.11

Галіцька, Гавліч

Гавліч

 

№10     14.11, 15.11

№11     15.11

Мізь, Галіцька

Гавліч

 

№12     21.11

№13     24.11

Гавліч

Гавліч

2.12.2011р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

1 курсу фарм. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі  анатомії людини

з дисципліни анатомія людини

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1629

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

697

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

181

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

271,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1        12.09, 14.09

Мізь, Ремінецький

 

№2       29.09, 2.10

Мізь

 

№3       17.10, 19.10

Ремінецький

 

№4       3.11, 6.11

Ремінецький, Мізь

 

№5       9.11, 20.11

Киричок, Мізь

2.12.2011р.

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

1 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі  анатомії людини

з дисципліни анатомія людини

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1969

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

969

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

200

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

246,1

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

11,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

16,9

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

19,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

8,1

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

5.12.2011р.