Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі медичної біохімії

 з дисципліни біологічна хімія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2839

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

387

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

596

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

383,9

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

21,9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

25,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

36,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

5,5

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

Історія тестування тем за весняний семестр

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

18.10.2012 р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу фарм. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі медичної біохімії

 з дисципліни біологічна хімія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2010

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

243

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

478

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

287,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

30,7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

16,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

9,3

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

Історія тестування тем за весняний семестр

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1       23.09

№3       15.10, 16.10

Мудра

Мудра, Яворська

 

 

 

23.10.2012 р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі медичної біохімії

 з дисципліни біологічна хімія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2066

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

319

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

418

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

295,1

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

15,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

16,4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

26

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

1,4

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

Історія тестування тем за весняний семестр

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№2       6.09, 9.09, 19.09, 20.09

Яворська,Яремчук, Кузьмак

 

№3        26.09

Кузьмак

 

№5        16.10, 23.10

Яремчук, Острівка

 

24.10.2012 р.