Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

 з дисципліни клінічна імунологія та алергологія

за осінній семестр у 2010 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

460

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

56

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

54

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

230

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

9,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

16,7

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1       29.11, 13.12

Зарудна

 

№2       30.11, 14.12

Зарудна

 

21.12.10 р.