Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі клініко-лабораторної діагностики

 з дисципліни клініко-лабораторна діагностика

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

457

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

20

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

117

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

228,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

10,6

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

17,4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

26,1

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

34,8

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№7          1.09, 12.09, 13.09

Криницька

 

№8          11.10, 16.10, 6.11

Криницька

 

 

 

19.11.2012 р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі клініко-лабораторної діагностики

 з дисципліни клініко-лабораторна діагностика

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1103

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

32

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

234

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

220,6

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№2       23.10

№3       15.10, 15.11

Цимбалюк

Цимбалюк

 

№4       13.11

Цимбалюк

 

 

 

19.11.2012 р.