Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі медицини катастроф та військової медицини

з дисципліни emergency medical care and medical life-saving

за період з «1» вересня 2009 р. по «16» вересня 2009 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

166

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

___

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

162

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

83

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Назва теми

Кількість пропусків у виставленні тесту

 

№1 (31.08, 14.09)

2 рази

 

№2 (1.09, 15.09)

2 рази

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.09