Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі іноземних мов з медичною термінологією

 з дисципліни латинська мова

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

625

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

97

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

61

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

104,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

4,7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1      11.09, 13.09

Коцюба, Кушик

 

№4       1.11, 5.11

Коцюба, Томахів

 

 

19.11.2012 р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі іноземних мов з медичною термінологією

 з дисципліни латинська мова

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

625

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

97

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

61

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

104,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

11,2

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

42,1

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

42,1

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

5,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1         20.09, 1.10

Коцюба

 

№2         7.10, 8.10, 9.10

Коцюба

 

№4         11.11

Коцюба