Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі загальної гігієни та екології

 з дисципліни гігієна та екологія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2254

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

353

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

456

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

250,4

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

9,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

15,4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

8.11.2012р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 6 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі загальної гігієни та екології

 з дисципліни гігієна та екологія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1502

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

203

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

327

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

250,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

8.11.2012р.