Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі клінічної імунології та алергології

 з дисципліни клінічна імунологія та алергологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1054

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

104

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

125

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

263,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

15,9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

17,9

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

42,9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

10,7

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1       31.08

Городецький

 

№2        4.09

Зарудна

 

№4        9.10

Рега

 

 

24.10.2011р.