Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі медичної біології

 з дисципліни медична біологія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1265

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

220

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

310

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

210,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

9,4

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

8,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

41,7

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем за весняний семестр

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№2     24.09, 25.09

Федонюк, Недошитко

 

 

 

15.10.2012 р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі медичної біології

 з дисципліни медична біологія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1744

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

250

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

434

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

249,1

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

8,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

17,1

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

37,1

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

2,9

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем за весняний семестр

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1      16.09

№2      18.09

Рибіцька, Федонюк

Федонюк, Недошитко

 

 

 

15.10.2012 р.