Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 6 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі акушерства та гінекології №2

 з дисципліни акушерство та гінекологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

3715

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

491

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

576

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

285,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

27.10.2011р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі акушерства та гінекології №2

цикл патологічна гінекологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1433

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

182

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

266

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

286,6

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

9,5

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

33,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

14,3

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

27.10.2011р.