Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі акушерства і гінекології №2

 з дисципліни акушерство і гінекологія

за осінній семестр у 2010 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1683

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

306

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

172

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

280,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

12,6

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

15

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

29.10.10 р.

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі акушерства і гінекології №2

 з дисципліни акушерство і гінекологія

за осінній семестр у 2010 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1279

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

157

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

204

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

255,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

29.10.10 р.

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 6 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі акушерства і гінекології №2

 з дисципліни акушерство і гінекологія

за осінній семестр у 2010 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

3465

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

421

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

887

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

266,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1   11.10, 28.10

№2    17.10

№3    18.10

Багній Н.І.

Багній

Стельмах О.

 

№4    12.10, 1.11

№5    13.10

Багній Н.І.

Багній Н.І.

 

№6    14.10

№7    19.10

№8    20.10

№9    21.10

№10   24.10

№11    25.10

№12    26.10

№13    27.10

Багній Н.І.

Геряк С.М.

Геряк С.М.

Стельмах О.

Стельмах О.

Стельмах О.

Багній Н.І.

Багній Н.І.

29.10.10 р.