Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни оториноларингологія 

за осінній семестр у 2010 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

859

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

82

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

104

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

171,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

14.12.10 р.

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни нейрохірургія 

за осінній семестр у 2010 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

752

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

126

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

250,7

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1       24.10, 9.11

Гудак П.С.

 

№2       25.10, 11.11

Гудак, Скляр

 

№3       26.10, 14.11

Гудак П.С.

15.12.10 р.

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни офтальмологія 

за осінній семестр у 2010 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

541

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

158

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

13

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

90,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

11,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

10,7

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

19,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

7,1

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

15.12.10 р.