Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі патологічної фізіології

 з дисципліни патологічна фізіологія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1230

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

310

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

186

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

205

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

51,4

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

14,2

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

26,8

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

42,4

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

5.11.2012р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі патологічної фізіології

 з дисципліни патологічна фізіологія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2024

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

446

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

749

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

253

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

5.11.2012р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу фарм. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі патологічної фізіології

 з дисципліни патологічна фізіологія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1074

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

301

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

133

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

214,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

8,6

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

40

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

5.11.2012р.