Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі медичної реабілітації та спортивної медицини

 з дисципліни рефлексотерапія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

905

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

278

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

130

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

181

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1, 2, 3, 4, 5      24.10, 25.10, 26.10, 27.10, 31.10

Левицька

 

 

 

 

2.11.2011р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі медичної реабілітації та спортивної медицини

 з дисципліни фізична реабілітація

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1350

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

150

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

300

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

225

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№2     18.09, 3.11

№1      1.11

Лавріненко

Лавріненко

 

 

 

 

2.11.2011р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі медичної реабілітації та спортивної медицини

 з дисципліни фізіотерапія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

370

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

80

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

84

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

185

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

2,9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1     17.09

Салайда

 

 

 

 

2.11.2011р.