Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі хірургії з анестезіологією

 з дисципліни анестезіологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1238

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

360

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

120

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

247,6

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

6,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

13,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

6,7

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

6,7

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№2      12.10

Олійник

 

 

 

 

4.11.2011р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі хірургії з анестезіологією

 з дисципліни невідкладна абдомінальна хірургія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1770

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

196

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

228

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

295

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

17,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

11,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

5,7

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

7.11.2011р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі хірургії з анестезіологією

 з дисципліни серцева та торакальна хірургія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1442

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

277

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

152

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

240,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

11,4

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

10

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

30

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

10

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

4.11.2011р.