Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі акушерства і гінекології № 2

з дисципліни акушерство и гинекология

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1494

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

153

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

178

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

298,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

Відсутній розклад

 

 

 

 

 

 

 

24.10.11 р.