Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу стомат. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією

з дисципліни  фармакология и врачебная рецептура

за осінній семестр у 2012 році

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1812

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

280

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

796

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

258,9

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

 

 

 

30.11.2012р.