Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

5 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою

з дисципліни социальная медицина и ОЗ

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

631

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

51

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

204

4

Скільки тестів в середньому припадає на одне заняття

315,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

10.12.12 р.