Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу медико-проф. справа. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії та суспільних наук

 з дисципліни історія України

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1186

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

182

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

124

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

237,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

27,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

50

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

16,7

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

17.11.11 р.

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу фарм. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії  та суспільних наук

 з дисципліни правознавство

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

250

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

10

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

18

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

250

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

 

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

 

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

 

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

 

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

Заняття з 24.11.11

 

 

№ 1 відсутня в банку питань

Махобей К.М.

17.11.11 р.

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії та суспільних наук

 з дисципліни правознавство

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

491

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

15

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

38

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

245,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

№ 1 (24.10,27.10)

 

Махобей К.М.

 

 

 

 

 

 

17.11.11 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії та суспільних наук

 з дисципліни філософія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2214

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

350

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

241

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

442,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

52,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

3,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

33,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

58,4

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

№ 1 (7.09)

Білик С.М.

 

№ 2 (14.09, 15.09)

Білик С.М.

 

№ 3 (4.10)

Білик С.М.

 

 

 

17.11.11 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії  та суспільних наук

 з дисципліни історія української культури

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1001

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

122

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

99

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

250,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

31,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

13,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

24,4

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

33,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№ 1 (28.09)

№ 2 (26.10)

Кравчук Л.В.

17.11.11 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії та суспільних наук

 з дисципліни історія України

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1186

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

182

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

124

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

237,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

49,2

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

13,9

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

24,7

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

46,9

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№ 2 (22.09,25.09)

Бондаренко С.В.

 

 

 

17.11.11 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії та суспільних наук

 з дисципліни політологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

205

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

_

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

_

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

102,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

3,6

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

42,9

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

28,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№ 1 (10.10)

Христенко О.М.

 

№ 2 відсутня

 

17.11.11 р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу медсестри-бакалаври укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії та суспільних наук

 з дисципліни історія України

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1194

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

185

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

126

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

398

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

17.11.11 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу лаборанти-бакалаври дворічні укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії та суспільних наук

 з дисципліни філософія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

 

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

 

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

 

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

 

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

 

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

 

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

 

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

 

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

Відсутня дисципліна

 

 

 

 

17.11.11 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу лаборанти-бакалаври дворічні укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії та суспільних наук

 з дисципліни історія української культури

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

 

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

 

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

 

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

 

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

 

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

 

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

 

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

 

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

Відсутня дисципліна

 

 

 

 

17.11.11 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу медсестри-бакалаври дворічні укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії та суспільних наук

 з дисципліни історія української культури, правознавство

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

 

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

 

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

 

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

 

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

 

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

 

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

 

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

 

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

Відсутня дисципліна

 

 

 

 

17.11.11 р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу медсестри-бакалаври дворічні укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії та суспільних наук

 з дисципліни філософія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2055

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

241

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

245

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

685

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

17.11.11 р.

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу медсестри-бакалаври дворічні укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії та суспільних наук

 з дисципліни методологія наукової роботи

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

 

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

 

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

 

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

 

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№ 1 (2.10)

Кравчук Л.В.

 

Відсутній банк питань

 

17.11.11 р.

3 курсу медсестри укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі філософії та суспільних наук

 з дисципліни основи права та законодавства в охороні здоров’я

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

 

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

 

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

 

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

 

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

 

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

 

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

 

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

 

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

Відсутня дисципліна

 

17.11.11 р.